Tacikler

Tacikler Kimdir,Tazik, Tajik Kaşgarlı Mahmud’da Tejik biçiminde geçer. Kelime, İranlıların komşuları olan Tayy kabilesinin adından gelir.

Taciklerin Tarihi

Muhtemelen Orta Asya’daki müslüman fatihler ilk zamanlar aynı adla anılmaktaydı. Türkler ise bu kelimeyi müslüman olanlar için kullandı. Yabancı kavimlerden daha çok lranlılarla temasta bulunan Türkler Tacik kelimesiyle iranlılan adlandırdı. Zamanla iranlılar da kendileri için Tacik adını kullandılar.

Tacik adını taşıyan etnik grup (Sakalar, Toharlar, Sogdlar, Baktrialılar v. b.), Türk ve moğol hâkimiyeti altında yaşadı. lranlılarla özbekler (XVI.-XVII. yy.), Afganistan ile Buhara Ye Hokand hanlıkları (XVIII.-XIX. yy.) arasında çekişmeye yol açan Tacik ülkesinin büyük kısmı Rusya’ya geçti.

Buhara’ya hakimiyetlerini kabul ettiren (1868), Hokand’ı (1876), sonra Pamir’i (1895) alan Ruslar, AfganistanlIlara ancak Amuderya’nın güneyindeki bölgeyi bıraktılar. Sovyet rejiminde, ırmağın kuzeyinde yaşayan Tacikler önce Türkistan ve Buhara cumhuriyetlerine katıldılar, sonra muhtar (1924) ve federe (1929) Tacikistan cumhuriyetini meydana getirdiler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir