Tacizade Sadi Çelebi Kimdir,Hayatı

Tacizade Sadi Çelebi Kimdir,Hayatı ,Osmanlı divan şairi Tacizade Cafer Çelebinin kardeşi. Medrese öğrenimi gördü.

Şahın müderrisliği görevinde bulundu. Kardeşi Cafer Çelebinin, Yavuz Sultan Selim tarafından idam ettirilmesi üzerine üzüntüye kapılarak söylediği bazı sözler yüzünden Mısır’a sürüldü, sonra bağışlandı.

Sadi Çelebi, Türkçe ve arapça olmak üzere iki dilde şiir ve münşeat yazdı. Arapça kasideleri başarılıdır.

Bütün şiirleri divan edebiyatı türün-dedir. Gazellerinde din, tasavvuf ve aşk konularını işler.

Eserleri: Divan; Münşeat; Şerh-i Vikaye (Vikaye Yorumu); Şerh-i Mif-tah (Miftah Yorumu).

Bir cevap yazın