Karahanlılar Devleti,Tarihi,Savaşları,Sanatı | Tarih Bilgileri |

Karahanlılar Devleti,840-1212 tarihleri arasında türkistan ve maveraünnehir’de hakimiyet kuran ilk müslüman Türk devleti. Karahanlıların menşei üstüne tarihi kaynakarda çeşiti fikirler

Devam