Büyük Taarruz,Nedenleri ve Sonuçları | Kurtuluş Savaşı |

Büyük Taarruz Türk İstiklâl savaşında türk kuvvetlerinin yunan kuvvetlerine karşı 26-30 ağustos 1922’de yaptıkları taarruz. Yunanlılar Batı Anadoluyu istilâ amacıyla

Devam