Kırşehir Cacabey Medresesi,Tarihi | Tarihi Yapılar Kırşehir |

Kırşehir Cacabey Medresesi Kırşehir’de Gıyaseddin bin Kılıç Arslan zamanında Kırşehir valisi bulunan Nureddin Cibril bin Caca Bey tarafından yaptırılan medrese

Devam