Derebeylik Sistemi,Çıkışı,Yıkılışı | Tarih Bilgileri |

Derebeylik Sistemi Nedir,Toprağı ve üzerinde yaşayan köylüleri tek bir kimsenin malı sayan ortaçağ rejimi. Feodalite.Derebeylik devri, IX. y.dan XIII. yy.a kadar

Devam