Divanu Lügati’t-Türk,Özellikleri | Kültür,Sanat,Edebiyat |

Divanu Lügati’t-Türk Hakkında Kısa Bilgi ,(Türk Dilleri Sözlüğü), Kaşgarlı Mahmud’un Araplara Türkçe öğretme amacıyla 1072-1074 yıllarında yazdığı Türkçe-arapça sözlük. Divanu

Devam