Hukukta İyi Niyet,Kötü Niyet,Örnekleri | Hukuk Bilgisi |

Hukukta İyi Niyet,bir hakkın kazanılmasına veya bir hukukî sonucun doğmasına engel olan durumları bilmeme veya bilebilecek durumda olmama. Hukukta İyi

Devam