İstiklal Mahkemeleri,Amacı,Sonuçları | Tarih Bilgileri |

  İstiklal Mahkemeleri Hakkında Ansiklopedik Bilgi,Kurtuluş Savaşı sırasında ve sonrasında, özel kanununda belirtilen suçlar hakkında kovuşturma yapmak üzere kurulan yüksek

Devam