Anadolu Beylikleri Dönemi

Anadolu Beylikleri Dönemi,Selçukluların zayıflamaya başlamasıyla ortaya çıkmaya başlıyan Beylikler, İlhanlı hâkimiyetinin bitmesiyle beraber tam bağımsızlıklarına kavuşmuşlardır. Uclarda yer almaları sebebiyle

Devam

Menteşeoğulları Beyliği,Tarihi | Anadolu Beylikleri |

Menteşeoğulları Beyliği,menteşeoğulları hakkında bilgi,Anadolu’nun güneybatı ucunda beylik kuran ve buraya adını veren aile (1282-1452).Menteşeoğullarının ilk atası olarak bilinen kişi Kara

Devam