Mudanya Mütarekesi,Maddeleri,Şartları | Kurtuluş Savaşı |

Mudanya Mütarekesi Nedir,Türk Kurtuluş savaşının sonunda, Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti ile İtilâf devletleri (İngiltere, Fransa, İtalya) arasında imzalanan ve

Devam