Yahudilik Nedir,Doğuşu ve Gelişmesi | Tarih Bilgileri |

Yahudilik Nedir,Yahudi olma hali. Yahudi dini.Yahudi dininin kurucusu İbrahim’dir. Kutsal Kitap’a göre, Tanrı, İbrahim peygamberi çocuklarına ve ahfadına, Tanrı’ya itaati

Devam

Musevilik Nedir,Museviliğin Özellikleri | Din Bilgileri,Tarihi |

Musevilik (musevi’den Musevî-lik). Musevi dini; Tanrı’nın Musa aracılığıyla israıloğullarına bildirdiği din kurallannın tümü. Bu dinin kuralları, İsrail halkıyla birlikte gelişti;

Devam