Osmanlıda Bilim,Bilim Çalışmaları | Osmanlı Tarihi |

Osmanlıda Bilim medreselerinde genellikle ikiye ayrılıyordu: 1. İslâmî ilimler (fıkıh, hadis, tefsir ve kelâm; bunlar yoruma, açıklamaya ve anlatmaya dayanır)

Devam