Osmanlıda Eğitim Kurumları | Osmanlı Tarihi |

Osmanlıda Eğitim Kurumları Daha sonra Bayezid II ve Kanunî Sultan Süleyman zamanlarında yeni öğretim kurumlan açıldı, önceden okutulan tefsir, fıkıh, kelim,

Devam