Osmanlıda Müderrislik,Atama Sistemi | Osmanlı Tarihi |

Osmanlıda Müderrislik,Müderris olma, dârülfünun veya medresede ders verme. Medresede gerekli öğrenimi gördükten sonra danişmend adını alan öğrenci (talebe), kazasker ve

Devam