Osmanlıda Saray Teşkilatı,Görevleri | Osmanlı Tarihi |

Osmanlıda Saray Teşkilatı Osmanlı devletinde saray hem hükümdarların ikametgâhı, hem de en yüksek devlet dairesi durumundaydı. Osmanlı hükümdarlarının ilk sarayı ilk

Devam