Kurtuluş Savaşında Mersin,Mersin kuva-yı Milliyesi

Kurtuluş Savaşında Mersin İçel’in Mondros Mütarekesi öncesinde, bugünkü topraklarından bir bölümü Adana Vılayeti’ne bağlı Mersin Sancağı, geri kalan bölümü de

Devam