Roma Senatosu | Tarih Bilgileri |

Roma Senatosu,Siyasi hayatın temel organlarından biriydi. Başlangıçta Senatoda patricius ailelerin temsilcileri yani, patres’ler toplanırdı. Geleneğe göre bu patreslerin veya senato

Devam