Sultan Sencer Türbesi | Tarihi Yapılar |

Sultan Sencer Türbesi Hakkında Bilgi,Sultan Sencer Türbesi Horasan’da Merv şehrinde türbe. îran Selçuklularının son hükümdarı Sencer adına yaptırıldı (1157). Selçuklu

Devam