Tahsin Banguoğlu Kimdir

Tahsin Banguoğlu Kimdir (1904-1989) Yazar, dilci, Millî Eğitim eski bakanlarından.

Tahsin Banguoğlu Hayatı

Tahsin Banguoğlu Kimdir 
Tahsin Banguoğlu , (1904-1989) Yazar, dilci, Millî Eğitim eski bakanlarından.

Drama’da doğdu.

Konya’dan Drama’ya göçeden Banguoğulları ailesindendir.

Öğrenimini Drama, Balıkesir ve İstanbul okullarında yaptı.

Dârü’l-Fünûn Edebiyat Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Gazi Terbiye Enstitüsü edebiyat öğretmenliğine atandı (1930).

“Vakit” gazetesine ilâve olarak “Nedim Nasıl Ölmüştü?” ve “Şafiî Tezkeresi” adlı araştırmalarını yayınladı (Mart-Nisan 1931).

Faruk Nafiz, Ahmed Hamdi, Necip Fazıl, Ömer Bedreddin ile Hız adlı fikir ve sanat dergisini yayınladı (15 Mayıs-15 Temmuz 1931).

1932-1936 yılları arasında Almanya’da eski Osmanlıca üzerine doktora yaptı.

Döndükten sonra Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’ne Türk dili doçenti olarak tayin edildi.

Ayrıca Devlet Konservatuvarı’nda fonetik dersleri okuttu.

Okullardan kaldırılmış olan gramer derslerinin yeniden konulmasına karar verilince, Ana Hatlarıyla Türk Grameri ’ni hazırladı (1940).

Ulus ve Ülkü’de yayınladığı yazılarıyla, dildeki tasviyecilik ve uydurmacılığa karşı çıktı.

Bu sebeple bazı hücumlara uğradı.

Bingöl Milletvekili seçildi (1943).

Maarif Encümeni’nde çalıştı.

Halkevleri Yüksek Danışma Kurulu Başkanlığı’na getirildi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel İdare Kurulu üyeliğinde bulunduğu sıra, partinin yayınlarını, Ülkü dergisini ve Halkevi’ni yönetti.

1947’de CHP içinde açık rejim tarafdarı olan 35 kişinin önde gelenlerindendi.

1948-1950 yılları arasında Millî Eğitim Bakanlığı yaptı.

Bakanlık döneminde ilkokulların 4. ve 5. sınıflarına din dersleri konuldu.

İlahiyat Fakültesi açılması için tasarı hazırladı.

Ayrıca, Dil Kurumu’na İlmî bir hüviyet vermek için çaba harcadı.

1950 seçimlerini kaybedince, Ayvalığa giderek çiftçilikle meşgul oldu.

Davet edildiği Londra Üniversitesi’nde School of Oriental and African Studies’de mukayeseli Türk dilleri okuttu (1955-1959).

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde dersler verdi.

1961’de CHP’den Edirne milletvekili seçildi. “Ortanın Solu” hareketine karşı çıktı, ” ve CHP ile ilgisini kesti (1966).

Türk Dil Kurumu Başkanlığı (1960-1963), Halkevleri Genel Başkanlığı (1963-1966), Yeni Türkiye Partisi Genel Başkanlığı (1970) yaptı.

Tahsin Banguoğlu  Eserleri

Şuara Tezkireleri, (1930, Lisans tezi, basılmadı), Altosmanische Sprachstudien zu Süheyl ü Nevbahar (Doktora tezi, Leipzig 1938), Ana Hatlarıyla Türk Grameri (1940), Dil Bahisleri (Türk dili üzerine yazılar I. 1941,

II. 1942), Devlet Dili Türkçe Üzerine 1945), Türk Grameri, I Sesbilgisi (1959), Andın I. Andın II. (Parti faali-, yetleri ile ilgili muhtıralar, 1962), Kara Çember (1964). Çocuk Katliamı (1965), Türkçe’nin Grameri (1974).

Bir cevap yazın