Tahsin Yazıcı Kimdir,Hayatı | Bilim İnsanları |

Tahsin Yazıcı Kimdir,Türk bilim adamı (Kiğı, Bingöl 1922).

Tahsin Yazıcı Hayatı

İstanbul Edebiyat fakültesini bitirdi (1945). DU ve Tarih Coğrafya Fakültesi ve İstanbul üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap – Fars Filolojisi bölümünde doçent ve profesör oldu (1965).

İslâm klasiklerinden bazılarını Türkçeye çevirdi ve metin yayımlarını yaptı: Ariflerin Menkıbeleri (Menakıb-ül Arifin türkçe tercümesi) [1953]; Menakıb-ül Arifin (Farsça metnin tenkitli yayımı) [1959]; Kuşeyrî Risalesi (1966); Hatib-i Farisi (1972); Menakıb-ı Cemâleddin-i Sâvi (1972)

Bir cevap yazın