Anasayfa | Tarih | Kurtuluş Savaşı

Kurtuluş Savaşı

Milli Ordunun Kuruluşu

Sivas Kongresi’nin tesbit ettiği ve aldığı en mühim kararlardan birisi de Milli Ordu, kurulması hakkındaki karardır. Bu kararla tesbit edilen esaslara (nizamname) göre bilhassa Güney bölgesi (Güney cephesi), emniyet bakımından kolordulara bölünecek, kolordu bölgeleri de ikinci derecede bölgelere bölünecekti. ... Devamı

Batı Cephesinin Kurulması

Batı Cephesinin Kurulması Uzun süren bir savaştan sonra maddi ve manevi gücü tükenmiş olan halk, birbiri ardına devam eden savaşlardan bıkmış usanmıştı. Bu vaziyette, görünen oydu ... Devamı

Pontus Ayaklanması

Pontus Rum Cemiyeti Ayaklanması Tarihte Pontus Devleti diye adı geçen devlet, bugünkü Samsun, Giresun, Ordu, Rize ve Trabzon illerimizin bulunduğu yerlerde bulunuyordu. Anadolu’nun en eski uluslarından ... Devamı

Alaşehir Milli Kongresi

Alaşehir Kongresinin Milli Mücadeledeki Yeri ve Önemi Yunan işgalini protesto etmek, türk topraklarının işgal ve ilhakına karşı milli direnmeyi kurmak ve yer yer kurulmuş reddi ilhak ... Devamı

Koçgiri İsyanı

(6 MART-17 HAZİRAN 1921) Koçkiri aşireti Hafik (Koçhisar)'da oturmakta idiler. Ayrıca Zara, İmranlı, Suşehri, Refahiye, Kemah, Divriği Kangal, Ovacık, Kuruçay ilçeleri de, 135 köyü ile ... Devamı

Demirci Mehmet Efe Ayaklanması

Demirci Mehmet Efe Kimdir? Demirci Mehmed Efe, Nazilli kazasının Piribeyli köyünde, 1885 yılında doğdu. 1959 yılında da aynı köyde öldü. Efe olmadan önce köyünde demircilik yapıyordu. Bu sebeple adı Demirci Mehmed olmuştur. ... Devamı

back 1 2 3 toplam: 26 | gösteriliyor: 21 - 26