Anasayfa | Tarih | Kurtuluş Savaşı

Kurtuluş Savaşı

Kurtuluş Savaşında Ankara

  Kurtuluş Savaşında Ankaranın Önemi Milli Mücadele’nin başladığı günlerde Ankara, küçük bir kasaba görünümünde idi.Osmanlı Devleti’nin i. Dünya Savaşı’ndan yenik çıkması üzerine imzalanan Mondros Mütarekesi gereğince iki ... Devamı

Kurtuluş Savaşında Amasya

Mondros Mütarekesinden sonra Anadolu’nun işgali başladı. Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a gelmesi ile işgale karşı teşkilâtlanmaların merkezileşme çalışmaları hızlanmıştı. ... Devamı

Kurtuluş Savaşında Ağrı

I. Dünya Savaşı sırasında Ağrı ve çevresini yeniden işgal eden Rusya, 1917 Ekim Devrimi’nden sonra ve Brest-Litovsk Antlaşması gereğince (3 Mart 1918) savaştan çekildi. ... Devamı

Kurtuluş Savaşında Afyonkarahisar

Mondros Mütarekesi’nden (Aralık 1918) hemen sonra 16 Nisan 1919’da Fransızlar Mayıs 1919 tarihinde de İtalyanlar Afyonkarahisar’a girdi. ... Devamı

Kurtuluş Savaşında Adıyaman

Milli Mücadele başladığında Adıyaman ... Devamı

Doğu Cephesi Ermenilerle Savaş

Türklüğün yokedilmesi için Ermenilerle, Ermenileri destekleyenler ve hatta Osmanlı hükümetinin üyelerinden bazıları, ellerinden gelen her şeyi yaparlarken bu duruma boyun eğmeyeceklerin. de bulunduğunu unutuyorlardı. Mütarekeden sonra, politika kulislerinde İngiliz koruyuculuğu veya Amerika mandası gibi çıkaryollar aranırken, Atatürk, kurtuluş yolunu şöyle gösteriyordu:“Bu durum karşısında bir tek karar vardır, o da Millî Egemenlik prensibine dayanan kayıtsız ve şartsız, bağımsız bir Türk devleti kurmaktır’.’Yine Atatürk, Erzurum Kongresi’nde şöyle diyordu: “Tarih ve olayların gidişiyle içine düştüğümüz bugünkü kanlı ve kara tehlikeleri gormeyeceK ve bundan heyecan duymayacak, üzülmeyecek hiçbir vatansever insan düşünülemez.” ... Devamı

Doğu Cephesi

Doğu Cephesinin Kurtuluş Savaşındaki Önemi Osmanlı Devleti’nin imzaladığı Mondros Mütarekesi ile Rusya’nın bir alakası bulunmuyordu. Daha önce aksettiği Brest-Litovsk barışı neticesinde savaştan çekilen Rusya, Millî Mücadelemiz ... Devamı

Doğu Cephesinin Kuruluşu

  Doğu Cephesi, bütün vatanın kurtuluşuna ve İstiklâl mücadelesine zemin ve imkân hazırlayan bir esas destek vazifesi görmüştür. Bunda Cihan Harbi’nin sonlarına doğru ordularımızın Doğu cephesinde ... Devamı

Milli Ordunun Kuruluşu

Sivas Kongresi’nin tesbit ettiği ve aldığı en mühim kararlardan birisi de Milli Ordu, kurulması hakkındaki karardır. Bu kararla tesbit edilen esaslara (nizamname) göre bilhassa Güney bölgesi (Güney cephesi), emniyet bakımından kolordulara bölünecek, kolordu bölgeleri de ikinci derecede bölgelere bölünecekti. ... Devamı

Batı Cephesinin Kurulması

Batı Cephesinin Kurulması Uzun süren bir savaştan sonra maddi ve manevi gücü tükenmiş olan halk, birbiri ardına devam eden savaşlardan bıkmış usanmıştı. Bu vaziyette, görünen oydu ... Devamı

back 1 2 3 4 next toplam: 34 | gösteriliyor: 21 - 30