Anasayfa | Tarih | Kurtuluş Savaşı

Kurtuluş Savaşı

Cemil Çeto Ayaklanması

(20 Mayıs- 7 Haziran 1920) Cemil Çeto, Garzan’da Bahtiyar aşireti reisiydi. Çevredeki bazı aşiretleri etrafında topla yarak, bölgede hükümet kurma sevdasına kapıldı. Bu sebeple birçok soygun olayına karışmış, silâhlı çatışmalara girerek halk üzerinde korku yaratmıştır. ... Devamı

Milli Aşireti İsyanı

(1 Haziran- 8 Eylül 1920) Anadolu üzerinde yapılan pazarlıklar sürüyordu, itilâf devletleri doğuda bir Ermeni devleti kurulması için gayretteydi. Önceleri Osmanlı Devleti sınırları içinde kalmayı kabul eden Urfa ve yöresi aşiretleri, İngiliz-Fransız kışkırtmaları sonunda Türklerden ayrılmak istediler. ... Devamı

Aynacıoğulları İsyanı

Aynacıoğulları ayaklanması, Yozgat, Amasya, Çorum, Delice, Kırşehir, Maden, Alaca, Karamağara, Mecitözü, Haymana, Çiçekdağı, Sungurlu, Sorgun, Yıldızeli, Akdağmadeni, Çamlıbel, Tokat, Artova şehir ve kasabalarında yapıldı. Bu kadar geniş bir alanı kaplayan ayaklanma, halkın ayaklanmayı düzenleyenlere yardımı sebebiyle uzun sürdü. Olaylar o kadar birbirine girmiştir ki, işbirlikçileri tanımak ve karşı koymak çok zaman almıştır. ... Devamı

Zile Ayaklanması

(25 Mayıs-21 Haziran 1920) Zile ve çevresi, hem Yunan işgal bölgesinden, hem de İstanbul hükümeti çevresinden uzaktı. Ayaklanmanın asıl nedeni, bölge halkının Rum ve Ermeni çetelerinin bölgede etkin oluşlarından dolayı kendilerini savunma endişesinden kaynaklanıyordu. ... Devamı

Yozgat Ayaklanması

Düzce ayaklanması bastırıldıktan sonra Çerkez Ethem kuvvetleri Salihli cephesine dönme hazırlığı yapmak üzere, Adapazarı’na gelmişti. Çerkez Ethem birliklerini cepheye gönderirken önce kendisi Eskişehir’e gitti. Oysa Genelkurmay,Yozgat ayaklanmasını yine Çerkez Ethem kuvvetlerinin bastırmasını istiyordu. ... Devamı

İkinci Düzce Ayaklanması

Mayıs 1920 içerisinden başlayarak alınan önlemlere rağmen gelişme gösteren Yozgat ayaklanması, ciddiyetini koruyordu. Birinci Yozgat ayaklanması nedeniyle Çerkez Ethem kuvvetleri, II. Kuvve-i Seyyare’yi oluşturan Binbaşı Çolak İbrahim kuvvetleri, Genelkurmay’ca Haziran ayının 18. ve 19. günleri Yozgat bölgesine getirilmişlerdi. ... Devamı

Birinci Düzce Ayaklanması

(13 Nisan - 31 Mayıs 1920) Düzce, geniş bir arazi üstünde, çevresi alçak tepelerle çevrilmiş, ormanlık bir yerdir. Alçak tepelerde de ormanlar önemli yer tutar. Gerek Bolu’ya doğru, gerek Karadeniz’e doğru, gerekse batı bölümü geniş orman alanlarıyla kaplıdır. Düzce ve çevresi ovalıktır. Her türlü ekime elverişli bu yerlerde, Türkiye’nin her yanından gelmiş, yerleşmiş insanlar çoktur. ... Devamı

İkinci Anzavur Ayaklanması

Ahmed Anzavur’un birinci ayaklanmasında adı geçen Müdafaa-i Hukuk Heyeti Merkezi üyelerinden Edremit kaymakamı vatansever Hamdi Bey’in kendi kararı ve yönergeleriyle, Dramalı Rıza Bey, 26/27 Ocak 1920 gecesi, Gelibolu Yarımadası’nın Akbaş mevkiinde Fransız askerlerinin koruyuculuğu altında bulunan, çoğu Osmanlı-Rus savaşlarında ele geçen çok sayıda silâh ve cephane, makineli tüfek (bu silâhlar o günlerde İngilizler tarafından yurt dışına gönderilmek üzere idi) çok ustaca yönettiği ve cesaretle uyguladığı birgece baskını ile ele geçirip tümünü sabaha kadar, Anadolu kıyılarına taşıttırmıştı. Karşı tarafta daha önceden hazırlattığı arabalarla bunları Biga’nın Yenice bucağına getirtmişti. ... Devamı

Birinci Anzavur Ayaklanması

(25 Ekim - 20 Kasım 1919) Sivas Kongresi bitmiş ve kararları yayınlanalı bir aylık zaman geçmişti. Ayrıca bütün milli derneklerin de Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri adı altında birleşmeleri kararlaştırılmış olmasına rağmen, bazı yerlerde Heyet-i Temsiliye’nin dışında birtakım derneklerin kurulduğu görülüyordu. ... Devamı

Şeyh Eşref İsyanı

(26 Ekim - 24 Aralık 1919) Hart kasabası, Bayburt ilçesinin 20 km. kuzeybatısında bulunan bir bucak merkezidir. 1919 yılının son aylarındaki en önemli güvenlik olayı burada geçtiğinden olaya ‘Hart Olayi ya da olayın başı olan Şeyh Eşref adından dolayı “Şeyh Eşref Ayaklanması” da denir. ... Devamı

back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next last toplam: 149 | gösteriliyor: 21 - 30