Anasayfa | Tarih | Kurtuluş Savaşı

Kurtuluş Savaşı

Kızılkuyu Olayı

(28/29 Ekim 1919) Bütün bu olaylar olurken Çumra-Karaman yolu üzerinde Kızılkuyu denilen yerde bir olay oldu. ... Devamı

İkinci Bozkır Ayaklanması

(20 Ekim - 4 Kasım 1919) Birinci Bozkır ayaklanmasında, süvari bölüğü ve makineli tüfek takımı başarı sağlayamamıştı. Bunun için bazı önlemlerin alınması gerekiyordu. ... Devamı

Birinci Bozkır Ayaklanması

(27 Eylül - 4 Ekim 1919) Sivas Kongresinden önce, Konya bölgesinde millî hareketi destekler bazı girişimler olmuştu. Ancak buna karşı baltalama hareketleri de kuvvetli olmuştur. ... Devamı

Hıyanet-i Vataniye Kanunu

Olağanüstü hallerde devlete bazı yetkiler verilir. Verilen bu yetkiler bazen geniş bir şekilde olur. Halktan aldığı yetki ile yasama ve yürütme kuvvetlerini elinde bulunduran Türkiye Büyük Millet Meclisi, Kurtuluş Savaşı öncesi Anadolu’daki durum nedeniyle böyle bir yetki verilmesi için hazırlıklara başladı. ... Devamı

Kurtuluş Savaşında Zonguldak

30 Ekim 1918 Mondros Mütarekesi günlerinde, Zonguldak Boiu Bağımsız Sancağı’na bağlı bir kaza merkeziydi. ... Devamı

Kurtuluş Savaşında Yozgat

Yozgat, Mütareke ve Millî Mücadele yıllarında adını önemle duyuran illerden olmasına rağmen, yabancı güçlerin işgaline uğramamıştır. Ancak, Kuva-yı Milliye’yi hayli zor durumda bırakan Çapanoğlu Ayaklanması’yla ön plâna çıkmıştır. ... Devamı

Kurtuluş Savaşında Van

I. Dünya Savaşı Osmanlı Devleti’nin yenilgisiyle sonuçlanmış, 30 Ekim 1918’de imzalanan Mondros Mütarekesi gereğince, iç güvenlik ihtiyacını karşılayacak birlikler dışında, Osmanlı Ordusu’nun terhis edilmesi kararlaştırılmıştı. ... Devamı

Kurtuluş Savaşında Uşak

Uşak Milli Mücadele’nin en canlı olaylarına şahit olmuş illerden biridir. Yunanlılar, iki yıl süreyle işgal altında tuttukları bu şehri ileri bir karakol olarak kullanmış, Batı Anadolu’daki ağırlıklarını uzun süre burada tutmuşlardı. Milli Mücadele’nin sonunu getiren Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin en yoğun çalışmaları da yine bu ilin topraklarında yaşanmıştır. ... Devamı

Kurtuluş Savaşında Urfa

Urfa, kısa süren bir işgale karşılık, Milli Mücadele Dönemi’nin en yoğun çatışmalarına ve acılı olaylarına şahit olan illerden biridir. Fransız işgaline karşı toplu direnişin en canlı örneklerinden birini veren Urfalılar, kendi şehirlerinin savunulmasında olduğu kadar, komşu Antep’teki işgalin kırılmasında da önemli rol oynadılar. ... Devamı

Kurtuluş Savaşında Tunceli

Tunceli, I.Dünya Savaşı yıllarında Dersim adıyla biliniyordu ve Mamuretülaziz Vilayeti’nin iki sancağından biriydi. ... Devamı

back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next last toplam: 137 | gösteriliyor: 21 - 30