Anasayfa | Tarih | Tarihi Yapılar | Karahanlılar Dönemi Camileri

Karahanlılar Dönemi Camileri

Yazı ebatı: Decrease font Enlarge font

X. yy.da. Samanoğulları’nı yenerek kuvvetlenen Karahanlılar, Orta Asya’dan Maveraünnehir’e kadar olan alanda, birçok türbe, cami ve kervansaray yaptılar.

Ancak bu yapılarda tuğla kullanıldığından, günümüze kadar gelebilen pek az eser kaldı. Karahanlı hükümdarı Aslan Han’ın (1087-1130) Buhara'da Şehristan mahallesinde yaptırdığı Kalyan camiini, XV. yy.da buraya yerleşen Şeybaniler aynı plana göre yeniden yaptılar.

Eski geleneğe uygun avlulu ve payeli tipte bir cami olduğu anlaşılıyor. Karahanlılar devrinden olan tuğla minarenin gövdesi on üç kuşak halinde süslüdür. Şerefenin altında çini kitabe frizi dolanır. X. yy.a ait, Şirkebır camiinin mihrabındaki alçı süsler, Karahanlılarda daha sonra yapılan bütün eserlerde görülecektir. Merv yakınlarında, XI. yy.da yapılan Talkatanbaba _ camii, mihrapönü kubbesi ve yanlara doğru genişletilmiş enine mekân anlayışı ile sonraki Türk camilerine örnek olan önemli bir eserdir. Buhara’ya yakın Hazerdegaron camii (XI. yy.) ise plan ve mimarî bakımından gelişmiş kubbeli bir yapıdır. Kubbe etrafı tonozlarla çevrilidir. Sütunlu bir cami olan XII. yy.a ait Mugahattari camii, cephe süslerinin zenginliği ile dikkati çeker. Karahanlı devri sanatı kendinden sonrakileri etkilemiştir. 

XII.-XIII, yy.da, Karahanlıiarı yenerek bu bölgeye yerleşen Harizmşahlar devrinden günümüze sadece Zevzen ve Furumad camileri kalmıştır.

 

Tagged as:

Bu yazı için etiket yok

Bu yazıyı oyla

0