Tasavvufta Mürşit Nedir,Kime Denir

Tasavvufta Mürşit Nedir,Kime Denir,Doğru yolu gösteren, rehber, kılavuz, Gafletten uyandıran, uyaran.Müritlerine tasavvuf yolunda gerçekleri ve sırları gösterip öğreten tarikat şeyhi.

(Tarikata girdikten sonra yükselmek, bilgi edinerek olgunlaşmak için bir yol gösterenden el almak, onun izinden yürümek gereği vardır.

Bu görevi yapan, kendine uyanları «irfan»la aydınlatan her yetkili mürşittir.) Mürşidi kâmil (veya mürşidi agâh), bilgi ve olgunluk (kemal) bakımından en yüksek aşamaya ulaşan, gönlünü her türlü duygusal eğilim ve eksiklikten arıtan kimse. (Bazı mutasavvıflara göre «kemal» mertebisine ulaşarak olgun [kâmil] niteliğini kazanan mürşit, tanrısal bir yetenekle donanır. Gönlünde Tann’yı görür.

Onun her bakışı [nazar], inşam aydınlatır. Mürşidi kâmil, tann nazarı ile bakar, onunla görür.)

Bir cevap yazın