Taşköprüzade Kemaleddin Mehmed Efendi

Taşköprüzade Kemaleddin Mehmed Efendi Kimdir,Hayatı ,Şeyhülislam Ebussuud Efendiye intisap etti, öğrenimini tamamlayarak mülâzemet belgesi aldı (1568).

Sonra Unkapanı medresesinde müderrisliğe başladı (1516). Zamanla terfi ederek Yeni Alipaşa (1582), Sahnı Semâniye (1588) ve Şehzade Sultanmehmed (1590) medreselerinde müderrislik yaptı. Selanik kadısı oldu (1591).

Sonra Üsküdar kadısı Abdürrahim Efendi ile mansıpları değiştirildi (1593). Bu değiştirmenin Kemaleddin Efendinin arzusuna aykırı olduğu anlaşılınca Halep, 1598’de Bursa ve aynı yılın sonunda Mısır kadısı oldu.

Fakat sadrazam Koca Sinan Paşanın arzusu ile yine Bursa’daki görevinde bırakıldı; 1599’da Galata, 1600’de azlinden bir gün sonra ikinci defa Selanik ve nihayet 1603’te İstanbul kadılığına getirildi. Daha sonra Anadolu kazaskerliğine tayin edildi (1603).

1604’de azledildi. Bir yıl sonra ikinci defa aynı göreve getirildi. 1606’da yeniden azledildi.

Sonra da üçüncü defa bu makama tayin edildi (1609). Daha sonra aralıklı olarak 1611-1621 yıllarında üç defa Rumeli kazaskerliğinde bulundu.

Son görevinde iken Osman II Lehistan seferine karar verdi ve sefere çıkmadan önce kardeşi şehzade Mehmed’i öldürmek için şeyhülislam Esad Efendinin vermediği fetvayı Kemaleddin Efendiden aldı.

Ancak bu fetva, onun ilmi şerefine sürülen bir leke oldu. Padişahın maiyetinde ordu ile beraber Lehistan seferine katıldı (1621).

Boğdan’a geldiğinde hastalanarak istifa etti: geri döndü. Dönüş yolunda isakçı’da öldü (1621). Naşı İstanbul’a getirildi.

Kemaleddin Efendinin türkçe ve arapça şiirleri vardır. Şiirlerinde Kemali mahlâsını kullanır.

Başlıca eserleri: Tarih-i Saf (Diğer adı uh-fet-ül-Ahbar. Bu eser Sultan Ahmed I’e ithaf edilmiştir.

Kuruluştan bu padişahın zamanına kadar geçen olayları anlatan bir tarihtir (bas. 1871); Şehname (Osman II’nin emriyle yazdığı mensur bir eserdir); idde t (fıkıh ilmiyle ilgili).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir