Tatar Ahmet Feyzi Paşa Kimdir | Biyografi,Tarih |

Tatar Ahmet Feyzi Paşa Kimdir,Osmanlı devlet adamı (1839-İstanbul 1914).

Tatar Ahmet Feyzi Paşa Hayatı

Öğrenimini İstanbul’da tamamladıktan sonra, 1864’te kurmay yüzbaşı olarak, isyan halindeki Yemen’e gönderildi.

Burada yirmi yıl kaldı, 1882’de feriklikle Yemen valisi ve Yedinci ordu, 1886’da da Hicaz kumandanı oldu.

1889’da Sana’yı muhasaradan ve Kızıldeniz sahilini eşkıyadan kurtardı; ama düzeni sağlayamadı.

1898’de Bağdat vali ve kumandanlığına gönderildi.

Yemen ayaklanması, Zeydi imamı Yahya Hamidüddin’in Sana’yı zaptetmesiyle bitti.

Ancak kırk beş bin kişilik bir kuvvetle harekete geçen müşir Ahmed Feyzi Paşa bir süre sonra şehri geri aldı.

İsyanları önlemekte, asayişi teminde başarı gösterdi.

Yemen’de bulunduğu sırada ikinci Meşrutiyetin ilanını, bir ayaklanmadan çekindiği için halktan saklamak zorunda kaldı.

Aldığı tedbirler sayesinde haber halk arasında hadisesiz yayıldı.

Meşrutiyetin ilanıyla Yemen’den gelen mebusların hükümeti zorlamaları ve imam Yahya’nın İstanbul’a gönderdiği heyetin baskısı, Ahmed Feyzi Paşanın azline ve İstanbul’a dönüp emekliye şevkine sebep oldu.

Bir cevap yazın