Tekfur Sarayı

Tekfur Sarayı Hakkında Kısa Bilgi İstanbul’da, Edirnekapı’da Eğrikapı semtinde Orta Bizans Döneminden kalma saray yapısı.

Tekfur Sarayı Tarihçesi

I. Manuel Komnenos tarafından 1143-80 arasında yaptırılmıştır.

Bizans zamanında Blakhernai adını taşıyan bu mahallede, Haliç kıyısında, bugünkü Ayvansaray’a doğru inen surların üzerinde kurulu Blakhernai Sarayı’ndan günümüze yalnızca Tekfur Sarayı denen bu yapı kalmıştır.

Dikdörtgen planlı yapının içi bütünüyle yıkık olduğundan, ancak cephelerdeki pencere düzenine bakılarak üç katlı yalnızca kaideleri duran, iki sıra halindeki üçer sütunla bölünmüş bir giriş holüdür.

Bu kat, ortadaki ayağa göre simetrik düzenlenmiş iki çift kemerle sarayın avlusuna açılır. Bu kemerli girişlerin üzerinde iki kat halinde kemerli pencereler sıralanır.

Taş ve tuğladan yapılmış kemerlerin arası da çeşitli tuğla örgüleri kullanılarak bezenmiştir. Avlu cephesi taş ve tuğla ile almaşık olarak, kente bakan güney dış cephesi kesme taşla örülmüştür. Bu cephenin yalnızca en üst katında bir dizi kemerli pencere vardır.

Cepheyi, pencere dizisi arasında dışarı doğru çıkma yapan küçük bir şapel tamamlar. Yapının çatısı bugün yoktur. Ama dar cephelerdeki kalkan duvarlarına bakılacak olursa, zamanında iki yana eğimli bir beşik çatısı bulunduğu anlaşılmaktadır.

İstanbul Osmanlıların eline geçtikten sonra Tekfur Sarayı çok çeşitli amaçlarla kullanılmıştır. Lale Devri’nde içinde bir çini atölyesi kurulmuş,18. yüzyılda tel imalathanesi olarak kullanılmıştır. Bugün harap bir haldedir, ama müze olarak ziyarete açıktır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir