Tekirdağlı Bekri Mustafa Paşa Kimdir,Hayatı | Biyografi |

Tekirdağlı Bekri Mustafa Paşa Kimdir,Türk devlet adamı (Tekirdağ ?-Malkara 1690).

Mehmed IV devri yeniçeri ağalarından Bektaş Ağanın hazinedarlığında bulundu; çorbacı, kul kethüdası, sekbanbaşı ve yeniçeri ağası oldu (1670).

1671’de vezirliğe, 1683’te İkinci Viyana kuşatmasından sonra idam edilen sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşanın yerine sadrazamlığa getirildi.

Macaristan’da Avusturyalılar ile yaptığı savaşlarda başarı kazanamayınca önce Kanije muhafızlığına (1685), sonra da ikinci defa yeniçeri ağalığına ve Seddülbahir muhafızlığına tayin edildi (1687).

Nişancı İsmail Paşanın yerine sadrazamlığa getirildi (1688).

Bekri Mustafa Paşa, savaş dolayısıyla bozulan malî duruma çare bulmak için osmanlı tarihinde ilk defa «resm-i duhan» denilen tütün vergisini çıkardı; evvelce lağvedilmiş olan «Hamr emaneti»ni (içkilerin satışı ve bunlardan alınacak vergi ile ilgili vekâlet) yeniden kurarak bir de içki vergisi koydu: ayrıca «imdâdiye-i seferiye» adıyla yeni bir harp vergisi çıkardı; İstanbul’da bir «Mangır darphanesi» kurdurarak bakır paralar bastırmaya başladı ve iki mangıra bir akçe kıymet biçti.

Bir taraftan da Avusturya savaşları ile uğraştı.

Fakat Macaristan serdarı Arap Recep Paşanın yenilgileriyle Niş, Orsova (Orşova), Fethülislâm (Glodva), Avusturyalıların eline geçince, ulema, aleyhine döndü.

Bunun üzerine Süleyman II, Edirne’ye geldi ve Köprülü Fazıl Mustafa Paşayı sadrazamlığa getirdi; Tekirdağlı Bekri Mustafa Paşa, görevinden alınarak Malkara’ya sürüldü (1689).

Bir cevap yazın