Telkin Etmek Nedir? Ne Demek

Telkin Etmek Nedir,Ne Demek,Hemen hemen herkes kendi içine bakınca herhangi bir mantık sonucu değil,sadece başkasının veya dış kaynaktan gelen telkinin sonucu türlü türlü inanç,fikir ve düşünce sahibi olduğunu görür.

Ama çoğu zaman,örneğin kullandığı parfüm markasının en iyisi olduğu kanısının bir dost veya reklam sonucu olmayıp,kendi kararı olduğunu düşünür.

Telkin altında kalma eğilimini birçok faktör etkiler.Çocuklar daha kolay telkin altında kalır.Bir kişi bir konuda ne kadar çok şey bilirse,o konuda o kadar az telkin altında kalır.

Örneğin bir maliyeci bir hisse senedinin değer kazanacağına başkalarını inandırabilir,ama meslekdaşı için aynı derecede inandırıcı olamaz.

Telkin edilen fikir,bireyin duygu ve inançlarına karşı ise telkin eylemi oldukça zor gerçekleşir.Telkin doğrudan,dolaylı,ikna,emir ve resim gibi muhtelif yollarla yapılır.Telkinde yapan kişinin karşısında bulunan kişi üzerinde bıraktığı izlenim de önemlidir.

Okulda,bizden aşağı sınıftaki bir öğrenciye kolay kolay inanmayız.Bir kulak doktorunun kadın doğum üzerindeki fikirlerini pek kabul edemeyiz.Ama herhangi bir malın reklamı ciddi bir gazetede yapılırsa onu doğru kabul etme eğilimimiz vardır.

Sevinç,hoşgörü ve iyimserlik gibi duygu yolu ile yapılan telkinler de vardır.Ama bir doktor,kendisine güveni olmayan davranış gösterir ve çekingen hareketler yaparsa,ve bu şartlar altında telkinde bulunmaya kalkışırsa,hasta ona inanmaz.

Zira bu durumda telkin ile davranış arasında bir uyum yoktur.Hatta ters sonuç verir.Aynı şekilde telkin sırasında yüz ifadesinin değişmesi veya yersiz bir şaka yapılması gibi durumlarda da telkin eylemi başarısız kalır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir