Tennuri Aşık İbrahim Kimdir

Tennuri Aşık İbrahim Kimdir,Tekke şairi (öl. 1482). Bir süre müderrislik yaptı. Akşemseddin’den feyz alarak şeyh oldu. Yunus tarzında İlâhileri, sofiyane Gülzâr adlı mesnevisi ve mecmualarda şiirleri vardır.

Bir cevap yazın