Termik Santral

Termik santral termik motorlarla elektrik enerjisi üreten fabrika.Bir termik santral yanmadan doğan ısı enerjisinden yararlanarak elektrik enerjisi üretir.

Termik santrallar iki kısma ayrılır: taban santralları ve tanzim santralları. Taban santralları, genel olarak, kömür üretimindeki artıkları yani alt ürünleri kullanır ve bu yüzden kömür ocaklarının yakınında kurulur; yüksek fırın gazlarını veya tabiî gazları kullanan santrallar da vardır. Tanzim santralları, sanayi kömürü ve ağır yağlar gibi daha kaliteli yakıtlardan yararlanır.

Bu santrallar yeteri kadar hidrolik enerjisi olmayan önemli tüketim merkezlerinin yakınında kurulur. Modern büyük termik santrallar, motor olarak hemen hemen sadece buhar türbinleri gruplarından faydalanır. Buhar türbinli turboalternatör gruplarının özellikleri, E.D.F. tarafından normlaştırılmıştır. Gücü ister 115/125 MW, ister 250 MW olsun, sargıları basınçlı hidrojenle soğutulan ve kutuplarındaki üç fazlı gerilim 15,5 kV’a ulaşan her alternatör dakikada 3 000 devirli bir türbinle çalıştırılır.
Bu türbin, sıcaklığı 540°C ve giriş vanalarındaki basıncı sm2 başına 127 kg olan buharla beslenir.

Modern termik santrallar, genel olarak, aynı güçte birden çok türboaltematörle donatılmıştır. Bu türboaltematörlerin her biri bağlantılarıyla birlikte, bağımsız çalışabilen bir grup meydana getirir.

Aynı santralda bulanan grupların yalnız yakıt stoku ortak olabilir. Üretilen akım iki iletken sistemine bağlanır, birincisi grubun yardımcı makinelerine gider, İkincisi ise elektrik enerjisini 220 kV veya 380 kV’luk genel interkoneksiyon şebekesine ileten transformatör merkezlerine bağlıdır.

Her grubun çeşitli tesisleri (stok ve yakıtın taşınması, tasfiye cihazı, makine dairesi v.b.), mevcut grupların çalışmasını aksatmadan ve temel elemanlara dokunmadan ileride yeni ek tesisler kurma imkânı vermesi için düzenli bir sıra içinde yerleştirilir. Motor olarak gaz türbinlerine ancak hareketli yedek santrallar için baş vurulur.

Bu gaz türbinlerinin hacmi nispeten küçüktür ve güç birimi başına ağırlığı azdır. Yakıtın taşınması dışında gaz türbinli bir santral tamamen bağımsızdır, suya ihtiyaç olmadan çalışır. Gaz türbini bir dizel motorundan daha çok yakıt kullanır fakat sakınca ucuz, ağır yağ yakması ve bakım masrafının az olması ile giderilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir