Tevfik Rüştü Aras Kimdir,Hayatı | Biyografi |

Tevfik Rüştü Aras Kimdir (1883-1972)- Türk diplomatı, siyaset adamı ve tıp doktoru.

Tevfik Rüştü Aras Hayatı
Tevfik Rüştü Aras Kimdir (
Tevfik Rüştü Aras ,(1883-1972)- Türk diplomatı, siyaset adamı ve tıp doktoru.

Çanakkale’de doğdu.

Beyrut Tıbbıyesi’ni bitirdikten sonra İzmir, Selanik ve İstanbul’da çeşitli sağlık kuruluşlarında doktorluk yaptı.

Meclis-i ali-i Sıhhi (Yüksek Sağlık Şurası) üyeliğinde bulundu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne Menteşe (Muğla) mebusu olarak girdi (1920).

Kastamonu’da kurulan İstiklal Mahkemesi’nde üyelik yaptı.

Sovyetler Birliği’nin ve Bolşevizmin durumunu öğrenmek için Rusya’ya görevli gitti.

Mustafa Kemal Atatürk’ün emri ile kurdurulan Türkiye Komünist Partisi’nin kurucu üyeleri arasında yer aldı.

İzmir milletvekilliği (1923- 1939) ve Dışişleri Bakanlığı yaptı (1925-11 Kasım 1938) Londra Büyükelçiliğinde bulundu (1939-1941).

Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü (1952-1959).

İstanbul’da ölmüştür.

1925-1935 yılları arasında çeşitli milletlerarası toplantılarda ve Büyük Millet Meclisi’nde yaptığı konuşmalar Numan Menemencioğlu tarafından “Lozan İzlerinde On Yıl” adı altında bir kitapta toplandı.

Kitabın Fransızca basımı da yapıldı.

Başlıca eserleri
şunlardır:

Görüşlerim (Dış siyaset konularında makaleler, 2 cilt.

Çiçek Hastalığı, Sıtma, Papatatis Humması.

Ayrıca milletlerarası Diplomasi Akademisi tarafından yayımlanan “Diplomasi Lügatine “Türkiye’nin Dış Siyaseti’’ maddesini yazmıştır.

Bir cevap yazın