Theodore Rousseau Kimdir,Hayatı | Biyografi |

Theodore Rousseau Biyografi,Theodore Rousseau Kimdir ,Fransız ressamı (Paris 1812-Barbizon 1867).

Theodore Rousseau Hayatı

Önce Compiegne ormanında, Normandiya’da, Sen kıyılarında resim yaptı; 1831’den 1835’e kadar tablolarını Salon’da sergiledi.

Aşırı romantik olduğu kabul edilen eserleri üzerinde anlaşmazhk çıktı; 1836 Salon’una gönderdiği resimler kabul edilmedi.

Bu başarısızlık üzerine Fontainebleau ormanına yerleşti; Millet, Diaz, heykeltıraş Barye de ona katıldılar; ardından Corot, Daumier, Jules Dupre, Chintreuil, Daubigny, Charles Jacque v.b. de oraya gitti.

«Barbizon okulu» adını alan bu grubun en kuvvetli kişiliği olan Rousseau, ormanın her saatteki manzarasını iyice kavrayabilmek için oduncular ve köylüler gibi yaşadı.

Tabiatı «saflık, içtenlik ve sevgi» ile izlemek; Ruysdael, Hobbema ve Karel Dujardin’e erişmek amacındaydı.

Ama anlaşılmayan bir sanatçı olarak kaldı ve Salon’un seçiciler kurulu Kestane Ağaçlı Yol (Louvre) adlı tablosunu reddetti.

Bununla birlikte, Rousseau zamanla ilgi çekti ve tabloları alıcı bulmaya başladı.

1849 Salon’u için Paris’e gelmeye razı oldu: Bir Koru Kenarında, Sonbahar Toprakları; 1850’de Bas-Briau’ya Giriş, Barbizon Köyü; 1852’de Yağmurdan Sonra Manzara adlı eserleri sergilendi.

1855 Dünya sergisinde Rousseau’ya bir salon ayrıldı.

Sanatçı burada, Fontainebleau ormanında, Auvergne’de, Berry’de, Granville’de, Landes’da yaptığı manzaraları sergiledi.

Daha sonraki eserleri şunlardır: Apremont Boğazları, Epine Kavşağı (1857), Barbizon’da Tarla Sınırlandırılması (1859), Kayadaki Meşe (1861), Ormandaki Çayırlık (1863), Ormanda Gün Batımı (1866).

Louvre’da birçok tablosu bulunan Rousseau, eserlerinin çoğunda büyük manzara ressamlarıyla boy ölçüşebileceğini göstermiştir.

Bitüm (zift) kullanması dolayısıyla tabloları yeterince aydınlık olmadığı halde, Rousseau’ya izlenimcilerin öncüsü gözüyle bakılır.

Bir cevap yazın