Türk Takvimleri | Ansiklopedik Bilgi |

Türk takvimleri sırasıyla,Türk takvimleri ve özellikleri,Türk tarihindeki takvimler,Türk Takvimleri

Hayvanlı Türk Takvimler 

Türklerin kullandığı en eski takvim 12 hayvanlı Türk takvimidir.

Türkler tarafından bulunan bu takvimde Güneş temel olarak alınmıştır.

Bu takvim 12 yıllık bir süre içerir ve her  yıl,bir hayvan adı ile isimlendirilir.

Bir yıl 365 gün 5 saat olarak hesaplanmış ve 12 aya ayrılmıştı.

Türkler,12 hayvanlı takvimi güneş yılı hesabına göre düzenlemişlerdi.

Bu takvim Hunlar,Uygurlar ve daha sonra başka bazı Türk devletleri tarafından kullanılmıştır.

Hicri Takvim

Türkler, İslamiyeti kabul ettikten sonra hicri takvimi kullanmaya başladılar.

Hicri takvimde zaman ölçüsü Ay yılıdır.

Buna göre bir yıl,Dünya’nın uydusu olan Ay’ın,Dünya etrafında 12 defa dönmesi için geçen zamandır.

Bir yıl 364 gün olup Güneş yılı ile arasında 11 gün fark vardır.

Takvim başlangıcı olarak Hz.Muhammed’in Mekke’den Medine’ye göç ettiği (Hicret) 622 yılı kabul edilmiştir.

Ülkemizde 1 Ocak 1926’da yürürlükten kaldırılan hicri takvimden,sadece dini günlerin belirlenmesinde yararlanılmaktadır.

Günümüzde İran,Pakistan,Afganistan,Suudi Arabistan ve başka Arap ülkelerinde bu takvim kullanılmaktadır.

Celali takvim

Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah adına düzenlenmiş bir takvimdir.

Güneş yılına göre hazırlanmıştır.

Melikşah’ın birinci adıdan dolayı bu takvime Celali takvim adı verilmiştir.

Melikşah’ın ölümünden sonra terk edilmiştir.

Rumi Takvim

Osmanlı Devleti’nde hicri takvim kullanılıyordu.

Ancak Güneş ve Ay yılları arasındaki on bir günlük bir fark olması devlet işlerinde karışıklıklara sebep oluyordu.

Vergilerin  toplanmasında ve dış ticaretteki zorlukları gidermek düşüncesiyle, hicri takvimde değişiklik yapılması gereksinimi duyuldu.

1739 yılında mali işlerde kullanılmak üzere,Güneş yılı esasın dayanan yeni bir takvim yapıldı.

Bu takvimde de başlangıç yılı hicret kabul edildi.

Yılbaşı ise 1 Mart oldu.

Ancak,bu değişiklik de yeterli olmadı.

Hicri 1255 yılında,Jülyen takvimine dayanan ve başlangıcı yine hicret olan yeni bir düzenleme yapıldı.

Bu takvime Rumi takvim denildi.

Miladi Takvim

Diğer bir adı Gregoryen takvimi olan bu takvim,günümüzde neredeyse tüm dünyada kullanılmaktadır.

Bu takvim,1926 yılında Türkiye’de kabul edilmiş ve Miladi takvim adını almıştır.

Milat,doğum demektir.

Bu takvim,Hz.İsa’nın doğumundan 7 gün sonraki 1 Ocak gününü başlangıç olarak almıştır.

Dünya’nın Güneş etrafındaki dönme süresi olan 365 gün 6 saat, bir yıl olarak kabul edilmiştir.

Başlangıç tarihinden önceki döneme Milattan Önce (M.Ö.),sonraki döneme de Milattan Sonra (M.S.) denilir.

26 Aralık 1925 yılında çıkarılan bir kanunla Türkiye’de de zaman ölçüsü olarak miladi takvim kabul edildi ve 1 Ocak 1926’dan itibaren kullanılmaya başlandı.

Bir cevap yazın