Türkiyede İlk Üniversite | Tarih Bilgileri |

Türkiyede İlk Üniversite Bu yükseköğrenim kurumu, çeşitli safhalardan geçtikten sonra, 1933’te kaldırılarak İstanbul üniversitesi adı altında yeniden teşkilâtlandırıldı. Daha sonra bunu öteki üniversitelerin faaliyete geçişi izledi.

İstanbul Teknik üniversitesi (12 temmuz 1944, 4619 Sayılı kn.), Ankara üniversitesi (13 haziran 1946, 4936 Sayılı kn.), Erzurum Atatürk üniversitesi (25 şubat 1953, 6059 Sayılı kn.), Karadeniz Teknik üniversitesi (20 mayıs 1955, 6994 Sayılı kn.), Ege üniversitesi (20 mayıs 1955, 6595 Sayılı kn,), Orta Doğu Teknik üniversitesi (15 kasım 1956, 7307 Sayılı kn.),

Hacettepe üniversitesi (1 ekim 1967, 892 Sayılı kn.), Boğaziçi üniversitesi (10 eylül 1971, 1487 Sayılı kn.). Bu sonuncu üniversite, 1863’te, lstanblu’da, Bebek sırtlarında, 240 dönüm arazide, o tarihte Bebek’te eğitim yapan Katolik okulu öğretmenlerinden Dr. Cyrus Hamlin tarafından kurulan Robert kolej’in yüksek kısmının, 1971’de Türk hükümetine devriyle gerçekleşti.

Bina ve tesislerin Türkiye’ye bırakılması üzerine, Robert kolejin lise kısmı Amavutköy’deki Amerikan Kız kolejine geçti.

Yeni üniversitenin üç yıllık bir geçiş döneminde tamamlanması ve bu süre içinde burada yalnız temel bilimler, mühendislik ve idari bilimler bölümlerinde öğretim yapılması öngörüldü.

Bir cevap yazın