Üç Şerefeli Cami,Mimari Özellikleri | Tarihi Yapılar |

Edirne 3 şerefeli cami hakkında bilgi,Edirne’de Osmanlı döneminden kalma camii.Mimarının kim olduğu bilinmiyor.

Enlemesine bir harem, revaklı bir şadırvan avlusu ve dört minareden oluşur.

Üç Şerefeli Cami Mimari Özellikleri 

66,50 X 64,50 m’lik, bir alanda kurulan camide, avlunun ölçüleri 60,00m X 35,50 m; haremin 60,00 m X 24,25 m’dir.

Caminin iç mekânma orta kubbe, bütünüyle hâkimdir; kubbe, yanlarda ağır taş ayaklara, dışarıda bir kasnağa oturur.

Açılma kuvvetine karşı sekiz kubbe payandası vardır; bu düzen, ilk defa bu camide uygulanmıştır.

Kubbenin yanlarındaki mekânın uçlarını 10,50 m çapında kubbeler örter.

Yan kubbelerle orta kubbe arasındaki boşluklara yerleştirilen küçük kubbe, süs niteliğindedir.

Üç şerefeli caminin dört minaresi, avlunun dört köşesinde yer alır.

Minarelerden en büyüğü, camiye adını yeren üç şerefeli minaredir ve caminin güneybatı kösesindedir.

Caminin büyük kubbesi, iç mekânın beşte ikisini kaplar; bu düzeniyle Üçşerefeli cami, XVI. yy. osmanlı anıtsal camilerinin ilk denemesidir; geleneksel ulucamı tipine yeni bir biçim ve daha zengin bir iç mekân ifadesi verir.

Bir cevap yazın