Üçlü Antant | Siyaset,Parlamento |

Üçlü Antant siyasal alanda anlaşmayla eşanlamlı kullanılan terim, ilk kez Fransa ile İngiltere arasında 1830 ihtilali’nden sonra kurulan dostça ilişkileri belirtmek için Antant Kordiyal (Entenle Cordiale), dostluk anlaşması adıyla kullanıldı.

Amacı Fransa’yı tek başına kalmaktan kurtarmaktı ve Üçlü ittifaka (Almanya, Avusturya, İtalya) karşı koymak için Fransa, İngiltere ve Rusya arasında imzalanan iki taraflı sözleşmelere dayanıyordu.

Fransa-Britanya ve Rusya-Britanya arasında sömürgelerle ilgili anlaşmazlıkların ortadan kalkmasından sonra (1904 antantı) kurulabilen (1907) Üçlü antantta karşılıklı vaatler eşit değildir; çünkü üçlü antantın çekirdeği olan fransız-rus sözleşmesi (1891) bir savunma antlaşması niteliğindeydi (1892) ve maddeleri, ancak Almanya’nın saldırıya geçmesi halinde yürürlüğe girecekti.

Oysa İngiltere, Avrupa’da bir çatışma olursa ancak dostluk antlaşması çerçevesinde ve yalnız siyasi bakımdan destekleme vaadiyle yetiniyordu (1904).

Almanya’nın 1914 ağustosundaki tutumu Üçlü antantı fiili bir ittifak haline getirdi.

Bir cevap yazın