Üçoklar Boyu,Oğuzlar Bozoklar Üçoklar | Türk Tarihi |

Üçoklar Boyu,Üçoklar Kimdir,Oğuzların 24 boyundan 12’sinin oluşturduğu kol.

Oğuzlar Bozoklar Üçoklar

Oğuz söylencesine göre Oğuz Kağan’ın üç oğlundan türeyen Üçoklar arasında,Oğuz Hanın Gün Han, Ay Han, Yıldız Han, Gök Han, Dağ Han, Deniz Han adlı altı oğlu vardı.

Gün Han, Ay Han, Yıldız Han sağ kolu.

Gök Han, Dağ Han, Deniz Han ise sol kolu meydana getiriyorlardı.

Sağ kolda bulunan oğuz boylarına Bozoklar, sol kolda yer alan ve Gök Han, Dağ Han, Deniz Han soyundan gelen oğuz boylarına da Üçoklar denirdi.

Oğuz Hanın her oğlunun dört boyu vardı.

Oğuzların böylece 24 boydan meydana geldiği kabul edilir.

12 Boy Bozokların, 12 boy da Üçokların içindeydi.

Bozokların işareti yay, Üçoklannki oktu. Türklerde sağ kol daha üstün sayılırdı.

Orta Asya’daki Oğuz devletinde hükümdarlar (Yabgular) genellikle sağ koldan çıkmıştır.

Kayı. Yazır, Avşar, Beğdili ve Eymür en çok yabgu çıkaran boylardı.

Bunlardan yalnız Eymür Üçoklardandı.

Batıya yapılan büyük oğuz göçünden sonra Oğuzeli’nin dışına taşan oğuz boylarının arasında üstünlük üçoklara geçti. Selçuklular, Kınık: Akkoyunlular.

Bayındır; Ramazanoğulları, Yünegür; Kadı Burhaneddin, Sabır boylarından. dolayısıyla Üçoklardandı.

Osmanlı hanedanı Bozokların Kayı boyundandı.

Bir cevap yazın