Üçüncü Kişinin İfası,Üçüncü kişinin borcunu ifa

Üçüncü Kişinin İfası,Kişiye sıkı olarak bağlı olmayan her edim, borçlu tarafından ifa edilebilir.

Üçüncü kişinin borcunu ifa

Bu ifa ile borç sona erer. Alacaklı, üçüncü kişi tarafından yapılan ifayı geçerli bir sebep olmadıkça reddedemez; reddedecek olursa, alacaklı temerrüdüne düşer.

Üçüncü kişinin ifasının da borcu sona erdirmesi için, bunun ifa amacıyla yapılmış olması gerekir.

Bu amaçla yapılan ifa, borcu sona erdirdiği için, borçlu ödemiş gibi, borcun kefalet, rehin gibi ferileri de sona erer.

Borçlu ile ifada bulunan üçüncü kişi arasındaki ilişkide üçüncü kişi, yetkisi olmadan ifada bulunmuşsa, vekâletsiz iş görme hükümleri uygulanır, üçüncü kişi, borçlunun temsilcisi olarak hareket etmişse, temsil hükümleri uygulanır.

Bazı durumlarda, sebepsiz zenginleşme kurallarının da uygulanması mümkündür.

Bazı durumlarda üçüncü kişinin ifası borcu sona erdirmez. Alacaklının yerini, borcu ödeyen üçüncü kişi alabilir.

Bu durumda, borç ilişkisi borçlu ile borcu ödeyen üçüncü kişi arasında devam eder. «Halefiyet» denilen bu durumlar, borçlunun iradesinden veya kanun hükmünden doğar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir