Üçüncü Şahsın Zararını Tazmin

Üçüncü Şahsın Zararını Tazmin borcun ihlâl edilmesinden üçüncü kişi de zarara uğrarsa, kural olarak üçüncü kişi zararının tazmin edilmesini, borçludan isteyemez. Ancak bu kuralın istisnaları vardır. Bu istisnalardan birincisi, üçüncü kişi yararına sözleşmenin bulunduğu durumlardır.

Bu durumda yararına sözleşme yapılan kimse, borcun ihlâlinden zarara uğrarsa, sözleşmeye taraf olmamasına rağmen, zararının tazminini isteyebilr.

İkinci durum, borcun ihlâlinin, aynı zamanda, üçüncü kişi yönünden bir haksız fiil meydana getirmesidir. Bu durumda, üçüncü kişi yönünden bir haksız fiil vardır ve borçlu da, haksız fiilin faili olarak, zararı tazminle yükümlüdür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir