Ülkü Dergisi,1933 | Kültür,Sanat |

Ülkü Dergisi,Şubat 1933 ile Ağustos 1950 tarihleri arasında Halkevleri’nin yayın organı olarak yayımlanan dergi.

Ülkü Dergisi 1933

Birbirini izleyen üç ayrı dizi olarak yayımlandı.

İlk dizisinde, M. Fuad Köprülü’nün yönetiminde Türk tarihi, etnografyası, folkloruyle ilgili yazılara ağırlık verdi.

1941’de yayımlanmaya başlayan ikinci dizisi Fevziye Abdullah Tansel’in yönetiminde «Milli Kültür dergisi» olarak çıktı ve araştırma yazıları yanında şiir, hikâye, deneme gibi türlere de yer verdi.

Üçüncü dizi Bedrettin Tuncel’in yönetiminde «Halkevleri ve Halkodaları dergisi» niteliğiyle yayımlanmaya başladı.

Ülkü, 1. dizisinde bir araştırma dergisi; 2. ve 3. dizilerinde folklor kaynağına dayanan ve halk edebiyatının zenginliklerini çağdaş anlayışla sürdüren bir sanat dergisi niteliği taşıdı.

Bir cevap yazın