Uluslararası Adalet Divanı,Tarihçesi,Amacı

Uluslararası Adalet Divanı,Birleşmiş Milletler’in (BM) başlıca yargı organı.

Uluslararası Adalet Divanı Kuruluş Amacı

II. Dünya Savaşı’ndan sonra Milletlerarası Daimi Adalet Divam’nın yerini almak üzere Ocak 1946’da oluşturulmuştur.

La Haye Adalet divanının bir örneği olan yönetmeliği 24 kasım 1945’te Birleşmiş Milletler kurulunca yürürlüğe kondu.

15 üyesi vardır. Bunlar, milliyetleri göz önüne alınmaksızın seçilir.

Uluslararası Adalet Divanı Görevleri Tarihçesi

Her devlet yalnız bir aday gönderebilir.

İşlerin yürütülmesinde divan üyelerinin siyasi dokunulmazlıkları, bağımsızlıkları vardır.

Bu üyeler Birleşmiş Milletler kurulu, Güvenlik konseyi ve Genel kurulu tarafından çoğunluk oyu ile dokuz yıl için seçilir, üyelerin üçte biri ter üç yılda bir yenilenir.

Seçilenler üst üste iki kere seçilebilirler.

Yalnız Devletlerin Divan’a çıkma hakkı vardır.

Dava yetkisi dışında kalmak üzere, Birleşmiş Milletler kurulu veya ek kurumları, kendisine sunulan her türlü mesele üstünde görüşlerini açıklayabilir.

Divan toplantısı herkese açıktır, aldığı kararlar bağımsızdır.

Divan’dan, aldığı bir kararı yeniden gözden geçirmesi istenebilir.

Bu divan, La Haye Adalet divanından daha yaygındır.

Birleşmiş Milletler kurulu antlaşmasına imza koyanlar, İsviçre gibi üye olmayan devletler bile, divana katılmıştır.

Bir anlaşmazlık ortaya çıktığında işe elkoymak, konuyu görüşmek, ancak Birleşmiş Milletler kurulunun yetkisi altındadır.

Yönetmeliğin 94. maddesi gereğince Güvenlik konseyinin, divanın benimsenmeyen kararlarına üye devletleri uymaya zorlama yetkisi vardır.

Bir cevap yazın