Uluslararası Kooperatifler Birliği Nedir

Uluslararası Kooperatifler Birliği Nedir,1895’te Londra’da, tüketim kooperatiflerinin biraraya gelmesiyle kuruldu.

Sonradan birliğe her tür kooperatif katıldı.

Ortak sayısı 1970’te 230 000 000’a ulaştı.

Birliğin her üç yılda bir ortak devletlerden birinde genel kurul toplantısı yapılır.

Genel kurul en yüksek organdır.

İkinci organ, bir nevi yönetim kurulu hüviyetindeki merkez komitesidir.

On üyeden meydana gelen bu komite, yılda en az bir defa toplanır, başkan, genel sekreter ve diğer yüksek personeli seçer.

Üçüncü organ ise günlük işleri yürüten genel sekreterliktir.

18 Kişiden oluşan bir denetleme kurulu vardır.

Kurulun ödevleri şunlardır: üye ülke koopeıatif teşekkülleri hakianda bilgi toplamak ve yaymak; ortaklar arasında dayanışma ve iyi ilişkileri sağlamak; kooperatif istatistiklerini toplamak; kooperatifçiliği dünya sathında yaymaya çalışmak; milletlerarası kooperatifçilik eğitimine yer vermek ve bilgili kooperatif idarecileri yetiştirmek.

1967’de birliğe dahil devletlerin savisi 59, kooperatif sayısı 546 000’di.

Bir cevap yazın