Üsküdarlı Ahmet Talat | Biyografi,Tarih |

Üsküdarlı Ahmet Talat Yenişehir fenerinde ve İstanbul’da okudu.

Medreseden icazet aldı.

Adliye Muhasebe kaleminde başkâtip olarak çalıştı.

Adliye muhasebe müdürü oldu.

Bahriye müsteşarlığından emekliye ayrıldı.

Ustaca yazılmış gazelleri ve nükteli kıtaları vardır.

Kitap haline getiremediği eserleri bir yangında yandı.

Bir cevap yazın