Üsküf Nedir | Osmanlı Tarihi Bilgileri |

Üsküf Nedir, Osmanlı ordusunda rütbeli yeniçeri subaylarının giydikleri, yarısı arkaya sarkan uzun sarık.

Üsküf de börk gibi bir keçe külâhtı; yalnız başa giyilecek kısmı dört parmak eninde sırma işlemeliydi ve üzeri geriye doğru yatıktı.

Yaya başından daha yukarı derecede bulunan yeniçeri subaşılarmın başlığıydı.

Ayrıca, hükümdarların maiyetinde bulunan solaklar, yeniçeri ağası, başçavuş ve muhzir ağa da Divanı Hümayuna geldikleri zaman üsküf giyerlerdi, üsküflerin Ön tarafındaki tüylüklerinde. bunları giyenlerin rütbelerine göre turnatlı, balıkçıl teli veya süpürge sorguç bulunurdu.

Balıkçıl telini, yalnız ocağın en büyük ağaları takardı.

Üsküfün ağız tarafı sırmalı olmayanına kuka denirdi.

Kuka. deveci ağalarıyla bölükbaşılarının ve cemaat ortası kethüdalarının başlığıydı: bunlara turnatlı takılırdı.

Bir cevap yazın