Üsküp,Tarihi | Coğrafya Bilgileri |

Üsküp Hakkında Ansiklopedik Bilgi,Vardar vadisinde. Üniversite. 1346’dan sonra sırp kralı Stefan Uroş IV Duşan’ın (1331-1355) ikamet merkezi olan üsküp.

Balkanlarda en büyük türk yerleşme merkezlerinden biri haline geldi.

1961’de nüfusu 171 000’i bulan şehir (1990’da 408 143) 1963’te 2 000’den çok insanın ölmesine yol açan bir depremle tamamıyla yıkıldı.

Birçok cami ve eski doğu tarzı semtler ortadan kalktı.

Bir el sanatçılığı merkezi olan Üsküp birçok sanayinin, özellikle dokuma ve metalürji sanayilerinin gelişmesiyle hızla kalkındı.

Şehir bugün hemen bütünüyle yeniden inşa edilmiş: yeni sanayi kolları (kimya, çelik sanayii) gelişmiştir. Yakınında birçok manastır (Marko. Matka, Sveti Arhangel, Sveti Pantelejmon) vardır.

Üsküp Tarihi

Üsküp. M.ö. IV. yy.da Makedonya krallarının merkezi oldu.

Sonra Romanın ve Justiniana Prima adını alarak Bizans’ın sınırlan içinde kaldı.

Avarlrın. Bulgarların eline geçti; XIII. yy.da Sırp krallığının merkezi oldu.

Birinci Kosova savaşından sonra Yıldırım Bayezid tarafından alındı (1389) ve bir sancak durumuna getirildi; Paşa Yiğit, ilk sancak beyi oldu.

Bu sırada Menemen ovasından getirilen türkler ve bazı tatar göçmenleri çevreye yerleştirildi.

Üsküp, Fatih devrinde Rumeli beylerbeyliğine bağlı bir vilâyet haline getirildi.

İkinci Viyana bozgunundan sonra devam eden savaşlar sırasında (1689).

Amavutlar ile işbirliği yapan Avusturyalıların eline geçti; ertesi yıl Mora seraskeri Koca Halil Paşa tarafından geri alındı. üsküp, 1881 de isyan eden arnavut reislerinden Süleyman Vokşi’nin eline geçti.

Osmanlı devleti tarafından gönderilen Derviş Paşa. Arnavutları Firzovik’te yenerek şehri geri aldı.

1910’da Kosova valisi Mazhar Bey Üsküp’ü imar etmek için imparatorluğun hiç bir yerinde olmayan bir iç gümrük vergisi koyunca Arnavutlar yeniden isyan ettiler.

Ertesi yıl Arnavutları yatıştırmak için Rumeli gezisine çıkan Mehmed Reşad, 11 haziran gününü üsküp’te geçirdi, önceleri bir ilçe merkezi olan Üsküp, sonradan sancak olarak Kosova iline bağlandı: 1888’de bu vilâyetin merkezi oldu.

1912’de Sırpların Türklerden aldığı şehri.

1915’te Bulgarlar işgal etti.

11 Eylül 1918’de Müttefiklerin saldırısını geliştirmekle görevli, Jouinot – Gambetta’nın süvari tugayı Üsküp’ü alarak 30 eylül 1918’de Sırplara geri verdi (Makedonya seferi).

İkinci Dünya savaşında üsküp, Almanların eline geçti.

1946’da Yugoslavya Federatif cumhuriyeti yeniden kurulunca Makedonya’nın başkenti oldu.

Bir cevap yazın