Üst Mahkeme Nedir,Görevleri | Genel Hukuk Bilgisi |

Üst Mahkeme Nedir,Ne Demek,Ayrıca fonksiyonu bakımından idare yargısı içinde sayılabilen, fakat özel bir yeri olan, bağımsız seçim yargısı alanında da Yüksek Seçim kurulu, il ve ilçe seçim kurullarının üst derece mahkemesi durumundadır.

Üst Mahkemeler ve Görevleri

Ancak, Türk kamu hukukunda ve Danıştaym yargı alanında, henüz gerçek anlamıyla alt idare mahkemeleri bulunmadığından, hukuken Danıştayın üst derece mahkemesi görevi gerçekleşmemiştir.

Vergi itiraz ve temyiz komisyonlanyle il ve ilçe idare kurulları kararları, Danıştayca fiilen bir üst derece mahkemesi gibi denetlenmekle birlikte, Anayasa mahkemesinin kararlarıyla da belirdiği gibi, bu komisyon ve kurullar birer yargı mercii niteliğinde değildir.

Bir cevap yazın