Üstübeç Nedir | Kimya Bilgileri |

Üstübeç Nedir,çok zehirli olmasına ve diğer beyaz pigmentlerin (çinko beyazı, titan beyazı) gittikçe artan rekabetine rağmen, üstübeçten yapılan yağlı boyaların hava değişimlerine karşı gösterdiği büyük direnç yüzünden birçok ülkede hâlâ kullanılmaktadır.

Üstübeç, sanayide çeşitli usullerle hazırlanır.

En eskisi olan hollanda usulü’nde kurşun, asetik asit eşliğinde havanın oksijeniyle yükseltgenir; meydana gelen kurşun asetat, karbon dioksit ve su eşliğinde kurşun hidrokarbonat, yani üstübeç verir.

Thenard tarafından bulunan ve öncekinden daha hızlı gelişen clichy usulü’nde, önce kurşun II oksit (mürdesenk) asetik asitte çözündürülerek kurşun asetat elde edilir.

Sonra bu bazik kurşun asetat çözeltisi üzerinden bir karbon dioksit akımı geçirilerek üstübeç hazırlanır.

Daha yeni olan bazı usullerde üstübeç doğrudan doğruya kurşundan elde edilir: ya asetik asit ve karbon dioksit eşliğinde küvetlerde ya da karbon dioksit eşliğinde bir sodyum tuzu çözeltisinin (meselâ, sodyum klorat ve karbonat karışımı) kurşun anotla elektrolizi.

Bir cevap yazın