Üstüvani Mehmet Efendi | Biyografi,Tarih |

Üstüvani Mehmet Efendi (1661 – ?) Osmanlı vaizi.

Üstüvani Mehmed Efendi

Şam’da medrese öğrenimi gördü, sonra İstanbul’a geldi.

Murad IV döneminde başlayan şeyhler ve hacalar arasındaki çekişmelere katıldı.

Ayasofya camiinde sırtını somaki mermere dayayarak vaiz verdiği için, üstüvani diye anıldı.

Sarayda Hasodada vaiz verdi.

Padişah şeyhi olarak ün kazandı.

Kendisi gibi katı şeriat taraftarlarıyle şeyhlere, tekke mensuplarına saldırılarda bulundu.

Sonunda Köprülü Mehmed Paşa tarafından Kıbrıs adasına sürüldü (1655).

Bir cevap yazın