Üveys Bey | Biyografi,Tarih |

Üveys Bey Tarihlerde Leys olarak da geçer.

Menteşeoğlu îlyas Bey, Osmanlıların Fetret devrinde Çelebi Mehmed’in hâkimiyetini kabul etti ve oğulları Üveys ve Ahmed’i rehin olarak osmanlı sarayına yolladı.

İlyas Bey 1421’de ölünce üveys Bey ve kardeşi Ahmed Edime sarayından kaçarak Menteşe’de iki ayrı bölgede hükümdarlıklarını ilân ettiler iki kardeşin de hükümdarlık devirlerinde kestirdikleri sikkeler vardır.

Murat II 1424’te Menteşe beyliğini ele geçirdi, üveys Bey ve Ahmed Bey yakalanarak Tokat kalesine hapsedildi. 1426’da iki kardeş Tokat kalesinden kaçtı, fakat üveys Bey yakalanarak öldürüldü.

Bir cevap yazın